Eksteriør

Bussfix leverer utvendig grafitti og foliering. Dette er en smak-sak som russebussen bør bestemme seg for i plenum. Innenfor foliefaget har Bussfix profesjonelle foliedesignere som produserer flere utkast som russebussen vurderer, og har muligheter til å be om endringer. Deretter produseres det ferdige utkastet på folie som egne fagpersoner fester på russebussen. Vi bruker kvalitetsfolie som holder gjennom russetiden, med mindre det blir gjort hærverk av andre eller egne russ. Bussfix kan tilby utvendig grafitti, hvor russebussen beskriver sine ideer og vil få skisser som vurderes til resultatet er tilfredsstillende. Deretter vil skissen produseres i storskala på deres russebuss. Bussfix bruker ulike kunstnere til å utføre dette arbeidet, og vi velger en som passer til deres konsept. Uansett om dere skal ha folie eller grafitti utvendig, anbefaler vi at det blir gjort et godt grunnarbeid. Dette kan vi utføre for dere, ellers kan dere ta det som en sosial dugnad. Dette innebærer fjerning av lakkrester, grundig vask og minimum et strøk med hvit/nøytral maling. Send en forespørsel dersom dere ønsker refleks/lysdetaljer utvendig, så kan vi gi en tilbakemelding på om det er gjennomførbart iht. lover og regler. Har dere behov for å reparere kronen på russebussen, gjør Bussfix dette. NB! Det er svært risikabelt å sette opp en krone på en buss som ikke har dette godkjent fra før, og vi ber dere derfor rådføre dere før dere tar denne avgjørelsen.

Tips før spraying av graffiti

For å få et perfekt resultat på graffitiarbeidene vi utfører, er det viktig at underlaget er så godt som mulig. Grunning og maskering av russebussen, er noe vi ofte anbefaler russen å gjøre selv, da dette er enkelt, men tidkrevende arbeid. For å gjøre dette arbeide enklest mulig, har vi laget en liste med tips dere bør følge før bussen skal sendes til spraying:

• Russebussen bør skrapes og pusses godt. Alt av gammel løs maling må fjernes, og rust må etter best mulig evne pusses bort.
• Etter bussen er pusset og overflatene er jevne, bør den vaskes lett over med fuktige kluter, og oppbevares tørt frem den skal grunnes.
• Grunning av russebussen må skje i god tid før bussen skal til spraying. Vi anbefaler at dette ferdigstilles minst 2 uker før graffitiarbeidene starter, da malingen kan avgi gasser i dette tidsrommet som får sprayen til å sitte dårligere. Bussfix anbefaler at det benyttes Jotun Universal Heftgrunn til å grunne bussen. Ikke bruk Bengalakk uansett om malebutikkene anbefaler dette. Det anbefales i hovedsak å benytte hvit grunning, om ikke bussens konsept, og dermed design er veldig mørkt. I disse tilfellene anbefaler vi russegruppen å høre med oss i forkant, slik at det eventuelt kan velges en mørkere grunning. Det er viktig at nødutgangvinduer ikke tildekkes av grunning. Antall påkrevde nødutganger varierer, og bør avklares med Bussfix før grunningen starter. Antall lag med grunning varierer etter hvordan eksisterende underlag ser ut. Standard er 1-2 lag, slik at det blir en jevn farge over hele bussen.
• For å få feste på vinduer som ikke skal benyttes som nødutganger, er det viktig at disse forberedes på en spesiell måte. Rutene bør grunnes med en «Plasti Dip» spray, som påføres i flere tynne, jevne lag. Denne danner en tynn hinne på vinduet, med godt feste for graffitispray. Det anbefales at flatene rundt vinduene dekkes til/maskeres før «Plasti Dip» sprayen påføres. Beregn minimum 2 hele bokser per vindu, og påfør minst 8 lag. Dere kan også bruke matt, hvit folie. Det er viktig at denne festes på ruten uten store luftbobler. Om vinduene allerede er dekket at grunning/folie/Plasti Dip spray som sitter bra og jevnt på vinduet, anbefaler vi la dette sitte på ruten.
• Når russebussen er ferdig grunnet, bør den stå å tørke i et tørt lokale med plussgrader (minst 10+ er ideelt om mulig).
• Videre kjøres bussen til lokalene den skal sprayes i. Når den er ankommet stedet bør den vaskes over. Det er da viktig å ikke bruke for mye vann, slik at bussen og lister tørker før spraying. Etter vask må alle nødutganger, frontrute, speil og lykter maskeres. Dette gjøres ved bruk av byggeplast og maskeringstape. Det er viktig at tapen sitter godt på alle maskerte flater, slik at ikke graffitispray renner inn bak plasten. I haller hvor russen selv ikke har tilgang, bør maskering festes på en slik måte at den enkelt kan midlertidig løsnes fra frontrute og nødvendige speil.

Få et uforpliktende tilbud

    Close Bitnami banner
    Bitnami