Vilkår og betingelser

1 – Hørsel

Høyttalerne i bussen leverer kraftig teoretisk peak dB, som vil utgjøre kraftig lyd. Dette kan virke skadelig på hørsel. Derfor anbefaler vi at ørepropper benyttes til enhver tid i sammenheng med lydpakken. Vi anbefaler aldri å spille på høyt volum under bruk i lengre tid. Bussfix står ikke til ansvar for skade på Hørsel eller redusert hørsel.

2 – Kroppslige reaksjoner som følge av lyspakke

Lys sammensetningen som kobles opp i bussen kan virke skadelig på øyne. Tilstreb å ikke ha øynene rettet mot lyset. Bussfix står ikke til ansvar dersom noen får skade på øyne eller får andre kroppslige reaksjoner ved bruk av våre lyspakke og effekter.

3 – Henting av buss

Leietaker må hente bussen ved overtakelse. Bussens hentes i Bussfix sin busshall, dersom noe annet ikke er avtalt.

4 – Teknisk stand ved overtagelse

Bussfix sørger for at bussen er EU-godkjent og utbedrer det som er påkrevd og inkludert i avtalen. Bussfix kan dokumentere dette ved overtakelse. Bussfix dekker beløpet EU-godkjenning koster. Leietaker må overse at bussen forblir i forskriftsmessig stand i leieperioden.

5 – Kontroll av arbeid

Leietaker må kontrollere at høyttalere og lys er forsvarlig sikret. Leietaker er ansvarlig for å kontrollere at monteringen er utført forsvarlig. Dersom det finnes avvik, skal dette varsles før bussen tas i bruk.

6 – Forsikring

Bussfix sørger for at bussen er ansvarsforsikret ved overtakelse.  Egenandel og økte kostnader ved uhell dekkes av leietaker.

7 – Bruk av sjåfør

Sjåfør er ikke inkludert i avtalen. Leietaker står selv ansvarlig for å finne en sjåfør til overtakelsen. Bussfix må godkjenne sjåføren som skal benyttes. Person(er) som fører bussen i leieperioden er nødt til å ha førerkort klasse D. Leietaker står ansvarlig for at person(er) som fører bussen, kjører på en aktsom og trygg måte, og iht. gjeldende, norsk regelverk.

8 – Bøter og trafikkforseelser

Leietaker har fullt økonomisk ansvar for eventuelle parkeringsbøter og trafikkforseelser under hele leieperioden.

9 – Avskilting og avskiltingsgebyr

Dersom bussen blir avskiltet i leieperioden på grunn av ulovlig bruk av leieobjektet, må leietaker dekke alle kostnadene dette medfører. Dette gjelder så lenge minimum et av punktene som har ført til avskilting gjelder ulovlige / ikke godkjente endringer utført av leietaker.

10 – Skadeverk og hærverk

Dersom hærverk og/eller skadeverk skulle oppstå, vil utleier reise erstatningskrav mot leietaker. Leietaker må erstatte det tapet skadeverket medfører for utleier. Dette gjelder alt av hærverk og skadeverk, eksempelvis ting som sprengte elementer, kosmetiske skader, skade på ruter, ødeleggelse osv. Både på buss og medfølgende komponenter generelt. Bussen og alt utstyr skal være i samme stand når det innleveres, som når det utleveres. Alle komponentene og buss er kontrollert og fungerer ved utlevering/overtagelse.
Dette gjelder uansett om hærverk er av leietaker eller tredjepart.

11 – Tyveri

Leietaker er ansvarlig for at eiendeler som tilhører Bussfix ikke blir borte i løpet av leieperioden. Dersom bussen i sin helhet, sittegrupper, lyd, lys, effekter eller annet i bussen forsvinner, vil utleier reise erstatningskrav mot leietaker. Lyd og lysutstyr er beskrevet i egen utstyrsliste.
Leietaker er ansvarlig for sine egne personlige eiendeler i bussen i leieperioden. Personlige eiendeler vil ikke bli erstattet av Bussfix dersom dette forsvinner i leieperioden.

12 – Endringer innvendig/utvendig

Leietaker skal ikke gjøre endringer innvendig eller utenpå bussen, om dette ikke er avtalt med Bussfix. Dersom leietaker gjør endringer innvendig eller utenpå bussen uten at dette er avklart med Bussfix, og dette får materielle eller personelle konsekvenser for leietaker eller utleier, kan ikke Bussfix stå til ansvar for konsekvensene. Om leietaker gjør endringer uten avtale med Bussfix vil dette tilbakeføres til opprinnelig stand av Busffix, og leietaker må erstatte beløpet denne tilbakeføringen koster.

13 – Nødutganger

Nødutganger må ikke tildekkes i leieperioden.

14 – Drivstoff

Bussen utleveres med minimum 4/5 full drivstofftank, og skal tilbakeleveres med samme drivstoffmengde. Drivstoff som skal brukes fremkommer i vognkortet til bussen. Leietaker må påse at riktig drivstoff blir brukt. Leietaker må selv dekke kostnaden for drivstoff under hele leieperioden. Skader ved bruk av feil drivstoff dekkes av leietaker. Ved tilbakelevering av buss med mindre enn 4/5 full drivstofftank, belastes kunde kostpris for drivstoff pluss et administrasjonsgebyr på 2000 kr.

15 – Bussens kjøreområdet og kilometerstand

Bussen kan ikke benyttes utenfor Norges grenser, uten skriftlig godkjennelse fra utleier.
Bussen kan ikke benyttes lengre enn Larvik i SØR, Notodden i VEST og Hamar i NORD, uten godkjennelse fra utleier. Leietaker kan bruke bussen så mye den vil i utleieperioden, og vil ikke bli etterfakturert ved for mye bruk.

16 – Bompassering

Leietaker dekker alle bompasseringer bussen har gjennom leieperioden. Bompasseringene beregnes ut fra kostpris + MVA. Leietaker betaler inn et beløp på 1000 kr til Bussfix, som brukes til å dekke bompasseringer. Dersom leietakers bompasseringer havner på mindre enn 1000 kr, vil leietaker få dette beløpet tilbakebetalt senest 60 dager etter endt leieperiode (grunnet treghet hos autopass/bomselskapene). Dersom leietakers bompasseringer overstiger 1000 kr, vil leietaker bli fakturert resterende beløp med 10 dagers forfallsfrist.

17 – Andre elementer i kontakt med leid utstyr

Bussfix står ikke til ansvar dersom materiell eller personell blir skadet av tredjepartsutstyr som ikke er levert av Bussfix. Eksempel på utstyr kan være annet aggregat/inverter enn medfølgende, strømanlegg eller lignende. Utleier vil reise erstatningskrav mot leietaker dersom et eller flere utleieprodukter blir ødelagt som følge av dette.

18 – Vask og opprydding

Bussen og medfølgende utstyr skal holde samme standard som da det ble utlevert. Leietaker må sørge for å vaske, rydde og at alt er i generell god stand før innlevering. Dersom ikke dette er utført ved innlevering, vil kunde bli fakturert med et gebyr på 5 000 kr inkl. mva.

19 – Innlevering av buss

Leiebussen og medfølgende utstyr leveres tilbake til Bussfix samme dag som endt leieperiode, senest klokken 14,  dersom ikke annet fremkommer av tilbudet. Alle skader skal utbedres før innlevering, eller så skal ødelagt utstyr/komponenter erstattes innen samme dag som endt leieperiode. Dersom defekt utstyr ikke erstattes/utbedres, eller utstyr leverings for sent, vil det blir faktureres et gebyr på 1 000kr pr påbegynte time, opptil maksimalt 2 timer. Deretter beregnes det som fulle leiedager, som faktureres 15 000 kr inkl. mva. per dag i tillegg til forsinkelsesrenter og gebyrer etter statens satser.

20 – Utstyrsliste

Bussen inneholder lyd og lysutstyr, samt interiør og eksteriør. De fleste bussene er utstyrt med inverter, men det vil også forekomme at bussene har aggregater. Kunde står selv ansvarlig for å spørre utleier dersom kunde selv ikke har tilstrekkelig kompetanse til å bruke utstyret som er i leid buss. Leietaker skal ikke under noen omstendigheter bruke utstyr som man ikke vet hvordan man håndterer. 

21 – Flytting av leieperiode

Utleier kan flytte leieperiode ved minst 4 timers varsel. Dersom ny leieperiode ikke passer for leietaker, skal fullt betalt beløp tilbakebetales på leietakers konto. Utover innbetalt beløp får flytting ingen økonomiske konsekvenser for utleier. 

Bussene som leies er mellom 15-50 år gamle. Det vil derfor kunne forekomme tekniske problemer, og andre uforutsette hendelser før leieperioden er påbegynt. Dersom leieperioden skulle bli avlyst, uavhengig av hvor lenge før henting dette skulle forekomme, vil leietaker ha rett på å få tilbakebetalt innbetalt leiebeløp. Utleier vil aldri dekke andre kostnader eller utgifter enn faktisk innbetalt leiebeløp. Dette vil si at ting som leid sjåfør osv. ikke dekkes under noen omstendigheter av leietaker. Det er viktig at dette punktet videreføres i kontrakt med sjåfører og lignende. 

22 – Avbestilling

Avbestilling ved varsling minst 60 dager før:
Ved avbestilling/endring av oppdrag etter bestilling, utført minst 60 dager før avtalt leiedato, vil Bussfix beholde eller kreve 15% av inngått kontraktssum/totalsum.
Avbestilling ved varsling minst 30 dager før:
Ved avbestilling/endring av oppdrag etter bestilling, utført minst 30 dager før avtalt leiedato, vil Bussfix beholde eller kreve 50% av inngått kontraktssum/totalsum.
Avbestilling ved varsling mindre enn 30 dager før:
Ved avbestilling/endring av oppdrag etter bestilling, utført mindre enn 30 dager før avtalt leiedato, vil Bussfix beholde eller kreve 100% av inngått kontraktssum/totalsum.

23 – Økonomisk ansvar

Personen som legger inn bestillingen og godtar disse vilkårene bekrefter å være 18 år eller eldre, og er innforstått med at vedkommende har det fulle økonomiske ansvaret ved brudd på oppgitte vilkår. Ved bestilling godkjennes alltid disse vilkårene.

Logg inn

Mistet passordet ditt?